Софтуер ЕРП

Решение за малък бизнес. Cloud или облачна платформа.

С какво се различаваме от останалите ЕРП системи предлагани в България?

Най-добра цена

Най-добро съотношение цена - функционалност. Възможност за избор от 4 ценови плана.

Безплатно обучение

Няма ограничение на време и на брой служители. Директна връзка с личен асистент 7/24

Безплатна интеграция

Интеграцията на база данни се прави безплатно от личния асистент без ограничения.

Лесен интерфейс

Гарантираме най-лесния интерфейс с големи интуитивни бутони снабдени с упътване.

Етапна визуализация

Единствения софтуер с подобно табло, което показва цялото движение на една страница.

Индивидуални опции

Софтуера е с отворен код за индивидуална интеграция и създаване на бланки по запитване.

Софтуер ЕРП от ново поколение, облачна система (cloud). Модули: оферти, договори, фактури продажби, регистър с разходни фактури, поръчки, доставки, склад, онлайн-магазин

Изключително ЛЕСЕН СОФТУЕР. Подходящ дори и за тези, които нямат компютърни умения. Изграден от едно основно меню и под менюта. Изчистен от ненужни опции и сложни верижни действия. Подсигурен с големи описателни бутони с информация за действието им. Изградена визуална помощна бланка при генериране на фирмени документи. С тази приставка се вижда попълването на данни, къде ще се изпише в реалния документ. Единствения софтуер, който предлага етапна визуализация, която обобщава на една страница цялото движение на поръчки или проекти. В това основно табло на уеб-базираната платформа се виждат само актуалните не приключени поръчки. Всички отминали, одобрени и платени се скриват автоматично.

Безплатен анализ на бизнеса.

При избор на програмата се назначава и личен асистент, който ще е на помощ във всеки един момент. Водене на обучение, анализиране на бизнеса Ви, персонализиране на опции, интегриране на нови модули и всичко това само с един сътрудник.

Безплатно изготвяне на бизнес стратегия.

Както всяка една ЕРП система така и AVAMB-LOGICIEL предлага различни стратегии за организиране на бизнес процесите. Но не всеки ЕРП софтуер предлага това безплатно. Това е едно огромно предимство, защото е най-важно стартирането да е в правилна посока.

Изграждане на приятелски отношения.

Приятелските взаимоотношения са на почит в цялото обкръжение на софтуера. Основните водители са всички асистенти на платформата. Всеки един от тях е задължен да следва правилото клиента ми е най-добър приятел.

Как да избера софтуер ЕРП за бизнеса ми? Следвайте примерните етапи, които са приблизително еднакви за всеки бизнес. От получаването на запитване до фактуриране. 

Получавате запитване от клиент.

Признай си, че се е случвало да имаш запитвания от клиенти и да нямаш време да им отговориш. Естествено в резултат на това губиш клиента. Причината в повечето случаи е една-единствена. Знаейки колко време ти е нужно да оформиш оферта с помощта на WORD и EXCEL просто загърбваш това и се отдаваш на дейности, които са по-важни по според теб, отколкото да отговориш на запитването. Независимо по какъв начина го получаваш, ти трябва да го регистрираш, за да се води статистика на кого си отговорил и евентуално дали има сключена зделка.

 • Регистър за телефонни обаждания. Време за регистрация 3 минути.

 • Регистър за получени имейли. Време за регистрация 1минута.

 • Запитвания за социални мрежи. Време за регистрация 1минута. 

 • От интегриран онлайн магазин. Време за регистрация 0 минути.

 • От сайт или google реклама. Време за регистрация 0 минути. 

Предприемаш действия по запитването.

В най-добрия случай ти имаш служител, на който да разчиташ и предоставяш тази изключително важна дейност. В другия случай ти запретваш ръкави и се заемаш със събирането на информация за нужната оферта. Предполагам, че започваш да се ровиш из съобщения и социални мрежи, за да намериш нещо подобно, свързано със запитването или някоя стара оферта, която си правил някога.

 • Складова наличност. Време за проверка 1минута. 

 • Проверка на фирмени задачи, ако ще се предлага услуга. Време за проверка 1минута. 

 • Изпращане на запитване към доставчици. Време за регистрация 1минута.

 • Проверка в базата данни за подобно запитване. Време за проверка 2 минути.

 • Онлайн консултация с колеги, работещи в системата. Време за проверка 3 минути.

Създаване на професионална оферта.

Генерирането на оферти ще е едно от удоволствията да работиш с ЕРП система. Визирайки българската поговорка « По дрехите посрещат, по ума изпращат » софтуера ще ти даде възможност да предоставиш професионално изглеждащ документ с добре подбрано съдържание. Тогава шанса да бъдеш избран измежду голямата конкуренция е значително по-висок.

 • Избиране на продукт или услуга от базата данни. Време за избор 30 секунди на продукт.

 • Анализ на отговорите от доставчици. Време 5 минути.

 • При избор на контрагент виждаш финансовите му задължения.

 • Възможност за различни отстъпки на различните продукти или услуги.

 • Начисление на различна ставка ДДС.

Получаваш потвърждение на офертата.

С помощта на добре обмислените възможности на софтуера предприемаш лесни стъпки за изготвяне на следващи фирмени документи. Имайки предвид, че първичния документ е оферта, а ти вече си я направил и предоставил на клиента, следващите стъпки са само допълваща информация в зависимост какви стъпки следваш за потвърждение на поръчка. 

 • Генерираш договор с клиент. Време за регистрация 1 минута.

 • Оформяне на етапна визуализация. Време – 2 минути.

 • Проформа фактура за плащане. Време за създаване 1 минута.

 • Генерираш договор с подизпълнител. Време за регистрация 1 минута.

 • Потвърждаваш поръчки към твои доставчици. Време за регистрация 1 минута.

Стартиране на поръчка.

Ако дейността ти е производство, търговия или извършване на услуга, ти трябва да направиш преглед на материалите, нужни за съответната поръчка. Нужно ти е да разучиш месечния план на служителите, ако предлагаш услуга.

 • Генериране на вътрешна или външна поръчка. Време 1 минута.

 • Стартиране на производство или услуга.

 • Генериране на работни листи на служители. Време 1 минута.

 • Оформяне на вътрешни документи чрез регистри.

 • Служебни статистики за конкретната поръчка.

Предоставяне на продукта или услугата.

По време на подготовката е желателно и професионално да се уведомява клиента при различните етапи от реализацията. Със софтуера това е лесна стъпка, защото се води статистика на работни листи и може да се предоставя реална информация към поръчката. За транспортирането на продукти и стоки или начало на предложената услуга също може да се издаде документ и да се предостави информация на клиента.

 • Уведомително писмо за готова продукция. Време за регистрация 1 минута.

 • Изготвяне на етапен лист за услугите. Време за изготвяне 3 минути.

 • Изготвяне на транспортен документ. Време за изготвяне 1 минути.

 • Сертификат за качество. Време за изготвяне 1 минута на продукт.

 • Опаковъчен лист. Време за регистрация 1 минута.

Документиране, издаване на продукти или услуги.

За да си сигурен, че клиента е доволен и няма да ти търси отговорност за повреди след предаването на продукта или услугата трябва да подпишете приемо-предавателен протокол. Желателно е също да има снимка, която в последствие ще ти помогне да докажеш правотата си. Също така е важно и да пазиш актуална информация за дадената поръчка и за евентуални повторни задания.

 • Регистриране на приемо-предавателен протокол. Време за регистрация 1 минута.

 • Изготвяне на протокол с резерви за продукта или услугата.

 • Сертификат за съответствие. Време за регистрация 1 минута.

 • Снимкова галерия за съответната поръчка.

Фактуриране

След приключване на поръчката идва най-очакваната част от сделката. Фактурирането е лесно и защитено от евентуални грешки. Предварително направената оферта съдържа цялата информация за поръчката и съответно не се налага допълнително вписване на данни при издаване на фактура.

 • Автоматично нанасяне на информация във фактурата.

 • Възможност за корекции на продукти или услуги.

 • Автоматично изписване на авансови фактури.

 • Възможност за промяна на датата на плащане.

 • Генериране на кредитни известия.