Най-лесния начин да преценим дали софтуера е подходящ за бизнеса ни. Видео-презентации с обход на всички модули на софтуера ЕРП система AVAMB-LOGICIEL

Втора част

Реални примери за регистрация на библиотеки с продукти. Как се генерират професионални оферти, авансови фактури и др.

Етапна визуализация

Видео описания на няколко основни опции. В очакване на третата част от обходите на модулите.

Разгънат вариант на менюто на софтуера ЕРП система

Лесен и интуитивен интерфейс придружен с упътващи бутони. Визуализиране на фирмени бланки с подсказка за попълване на съответните информационни полета.

Етапна визуализация

1

Модули и опции на софтуера!

Софтуер от висок клас ЕРП облачна система. Защо да дигитализираш бизнеса си? Защото всеки бизнес си има клиенти, а те се впечатляват от модернизацията и новите технологии днес. Не пропускай възможността да си модерен бизнесмен!

Етапна визуализация

Фирмени данни

Фирмени бланки

Служебни МПС

Застраховки

Винетки

Технически прегледи

Автомобилен сервиз

Фирмени задачи

Служебни статистики

Продуктови статистики

Шаблонни текстове

Продуктова ориентация

Галерия снимки

Банкови сметки

ДДС ставки

Директории покупки

Клиенти контрагенти

Адреси обекти

Библиотеки склад

Продукти и услуги

Ценови каталог

Фирмени отстъпки

Използване на онлайн продукти

Генериране на професионални документи

Първичния документ е оферта. Всички останали са свързани с офертата и няма нужда да се въвежда допълнителна информация за продаваните продукти или услуги.

Професионални оферти

Договори с клиенти

Проформи

Авансови плащания

Фактури продажба

Кредитни известия

Експедиция, доставки

Поръчки към доставчици

Подизпълнители

Приемо-предавателен протокол

Фактури покупки

Складова разписка

Експедиционна бележка

Работни листи

Регистър фирмени документи

WEB поръчки

WEB плащане

WEB доставки